Terug naar boven

Beheerd vermogen

Het beleggingsrendement was positief, met 10,4 procent in 2021 (2020: 6,6 procent). Dat komt overeen met 61 miljard euro. De groei in beheerd vermogen werd in 2021 voornamelijk veroorzaakt door hoge rendementen op de financiële markten. In 2021 groeiden de westerse economieën sneller dan verwacht, gedeeltelijk dankzij de fiscale stimuleringspaketten in de VS en Europa. Grote bedrijven floreerden hierdoor en zagen hun winst sterk toenemen. Private en beursgenoteerde aandelen, vastgoed en grondstoffen boekten hoge rendementen. Gedurende het jaar steeg de rente, wat leidde tot verliezen voor staatsobligaties. Andere vastrentende beleggingen droegen wel bij aan een positief beleggingsrendement.

In een markt met hoge rendementen, zoals afgelopen jaar, is het voor onze klanten van belang om een betrouwbare  exposure aan de financiële markten te hebben. Als alles goed gaat, vertegenwoordigen de benchmark rendementen namelijk het grootste gedeelte van de beleggingsresultaten die we voor onze klanten behalen. Naast deze exposure kijken we vervolgens naar het extra rendement dat we met ons vermogensbeheer hebben behaald.

Onze prestaties als langetermijnbelegger kunnen het beste over een langer tijdsbestek worden beoordeeld. De onderstaande tabel toont de jaarlijkse rendementen en de extra (excess) rendementen van onze beleggingsstrategieën voor 2021 en voor de afgelopen vijf jaar. Op de onderstaande cijfers zijn externe beheerskosten en kosten van de prestatiebeloningen in mindering gebracht.  

 

RENDEMENT BEHEERD VERMOGEN Beleggingsstijl Beheerd vermogen 2021 (1 jaar) 2021 (1 jaar) 5 jaar (ann) 5 jaar (ann) IRR SI4
    in miljoenen Rendement (in %) Extra Rendement (in bps) Rendement (in %) Extra Rendement (in bps)  
BELEGGINGSSTRATEGIE              
               
Vastrentende waarden              
Treasury Global Cap Pres1 46.567 -3,6 -1 1,3 -22  
Long Duration Treasury Global Cap Pres 76.486 -7,0 4 3,5 -1  
Long Duration Treasury Euro Active2 3.061 -10,0 -8 4,9 2  
Credits Developed Markets Active Active 78.915 3,4 72 2,7 73  
Alternative Credits Active 9.394 21,3 970      
Investment Grade Corporate Credits Active 4.613 2,4 -33      
Mortgages Active 3.112 2,7 537 3,1 277  
China Fixed Income Active 87 16,3 1      
Emerging Market Debt Active Active 17.146 1,2 39 1,8 -19  
Emerging Market Debt Index Index3 17.055 0,7 -17      
Alternative Inflation Active 640 5,6 57 1,5 18  
Index Linked Bond Cap Pres 123 5,2 -12 2,7 -38  
               
Aandelen              
Developed Markets Equity Active 144.170 29,5 -179 13,8 -27  
Focus Equities Active 24.936 21,8 -419 14,5 237  
Fundamental Strategies Active 62.011 28,2 -284 14,7 55  
Quantitative Strategies Active 55.398 33,4 112 13,0 -102  
Equity Minimum Volatility Index 20.062 23,1 18 8,5 -124  
Developed Equities RI Index Index 1.304 8,4 25      
Emerging Markets Equity Active 44.563 4,4 -30 9,5 114  
               
Alternatieve beleggingen              
Strategic Real Estate Active 42.163 22,1 460 6,6 8  
Tactical Real Estate Active 12.234 24,0 -180 7,3 55  
Liquide Commodities5 Active 30.448 38,4 -95 4,6 93  
Illiquide Commodities5 Active 3.004 7,8 -936 3,9 -118  
Hedge Funds5, 6 Active 23.005 8,4 829 5,4 412  
Thematic Investments Active 561 25,7 -695 -4,4 -1.666  
Private Equity Combined Pools Active 46.454 40,0 768 22,5 637 22,0%
Infrastructure Combined Pools Active 20.051 16,2 797 10,1 513 11,5%
 
De rendementen zijn gepresenteerd na aftrek van externe beheerskosten en prestatiebeloningen.
 
1 Cap Pres, Capital preservation: bij deze beleggingsstijl is de belangrijkste doelstelling het behouden van de hoofdsom door het vermijden van kredietverliezen. Dit type mandaat komt voor bij beleggingen in vastrentende producten.
2 Active, Actief: bij deze beleggingsstijl streven we naar extra rendement boven de benchmark.
3 Index, bij deze beleggingsstijl streven we naar het benchmarkrendement.
4 IRR SI, Internal rate of return since inception: geeft het jaarlijks rendement weer sinds de start van een belegging.
5 Liquide, Illiquide Commodities en Hedge fund betreffen 100 procent Amerikaanse Dollar investeringen. De rendementscijfers zijn daarom gebaseerd op het rendement in Amerikaanse Dollars in plaats van Euro's.
6 Om beter inzicht te geven in het effect van actief management is de benchmark van Hedge Funds aangepast naar JP Morgan 1 maand cash (zonder opslag).

 

Het totaal beheerd vermogen in de tabel sluit niet aan met het beheerd vermogen van 636 miljard. De tabel geeft namelijk niet alle strategieën en geen overlay weer. Per saldo hebben deze een negatieve waarde waardoor de bedragen in de tabel tot een hoger bedrag optellen.

Lees hier het hele jaarverslag