Terug naar boven

Reikwijdte en mate van zekerheid van de accountant

APG heeft zijn externe accountant, KPMG, gevraagd de externe verslaggeving te controleren c.q. te beoordelen. De mate van zekerheid die van toepassing is op de verslaggeving is hieronder weergegeven.

  • KPMG heeft de (geconsolideerde) jaarrekening 2021 van het Jaarverslag gecontroleerd. KPMG heeft op 8 maart 2022 een goedkeurende verklaring verstrekt bij de (geconsolideerde) jaarrekening. De controleverklaring is opgenomen onder hoofdstuk 7 Overige gegevens.
  • Voor het eerst zijn een tiental niet-financiële gegevens expliciet onderwerp van accountantscontrole KPMG heeft op 8 maart 2022 een verklaring met een beperkte mate van zekerheid verstrekt bij deze niet-financiële gegevens. Dit assurance rapport is hierna opgenomen. 

In de komende jaren wordt de scope van het assurance rapport van niet-financiële informatie verder uitgebreid. We hebben met de accountant afspraken gemaakt over de te nemen stappen om in 2024 te komen tot een integraal verslag waar KPMG een redelijke mate van zekerheid gaat verstrekken over financiële en niet-financiële gegevens.

Lees hier het hele jaarverslag