Terug naar boven

Materialiteitsanalyse

 Als onderdeel van de stakeholdersanalyse is in het jaarverslag APG 2020 een materialiteitsmatrix opgenomen. De materialiteitsmatrix helpt te borgen dat de strategie, het beleid en de verantwoording van APG goed aansluiten bij de verwachtingen, eisen en wensen van onze stakeholders. In 2020 heeft een enquête plaatsgevonden onder onze interne en externe stakeholders. Hieraan lag een uitgebreide analyse ten grondslag met als basis een twintigtal materiële thema’s. Uit de enquête zijn zeven thema’s naar voren gekomen die onze interne en externe stakeholders het belangrijkste vinden. 

In 2021 hebben we de materialiteitsanalyse geactualiseerd. De ontwikkelingen en discussies die in de loop van het jaar plaatsvonden en de onderwerpen die ter tafel kwamen tijdens de dialoog met onze stakeholders, dienden als basis voor de update. Wij hebben een media assessment uitgevoerd en bekeken met welke onderwerpen APG in het nieuws kwam. Ook hebben we een aantal interviews afgenomen met interne stakeholders.

De twee materiële onderwerpen Bijdragen aan een toekomstige pensioenstelsel en Transitie naar een nieuw pensioencontract hebben we samengevoegd tot één thema: Het nieuwe pensioenstelsel. Daarmee kunnen we de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel beter positioneren en overlap voorkomen. Door deze samenvoeging is ruimte ontstaan om het thema Digitale veiligheid en privacy aan de belangrijkste thema’s toe te voegen. 

  • Beheerste pensioenuitvoering
  • Verantwoord beleggen
  • Hoogste netto rendement
  • Het nieuwe pensioenstelsel
  • Vertrouwen in pensioen
  • Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later
  • Digitale veiligheid en privacy

Deze materiële thema’s zijn gelinkt aan onze vijf strategische bouwstenen, die worden uiteengezet in het hoofdstuk ‘Onze ambities en strategie’ van dit jaarverslag. 

De resultaten van de kwalitatieve update zijn besproken en gevalideerd in het regieteam Integrated Reporting. De keuze voor deze top zeven van materiële thema's is gevalideerd door de raad van bestuur en van een positief advies voorzien door de audit- en riskcommissie.

Lees hier het hele jaarverslag