Terug naar boven

Vermogensbeheer

APG organiseert het vermogensbeheer voor vier pensioenfondsen. We beleggen het ingelegde pensioengeld van de deelnemers van ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG.  Onze doelstelling is om de pensioenwaarde te maximaliseren en tegelijkertijd duurzaam en verantwoord te beleggen. We streven  naar het hoogst mogelijke rendement. Daarbij nemen we aanvaardbare risico's binnen de grenzen van het beleid van onze pensioenfondsen. En we blijven steeds bedacht op de kosten. We hebben ongeveer 1.000 eigen beleggingsspecialisten, verspreid over onze Nederlandse en buitenlandse vestigingen. Bovendien beleggen we voor de lange termijn, met de verplichtingen van onze pensioenfondsen in het achterhoofd. Ruim 25 jaar geleden zijn we begonnen met het meten van het rendement. Sindsdien zijn de beleggingsrendementen op het door ons beheerde pensioenvermogen gemiddeld uitgekomen op ongeveer 7 procent per jaar. Eenvoudig gezegd: meer dan 75 procent van het bedrag dat als pensioen wordt uitgekeerd, is afkomstig van het rendement op beleggingen.

APG wil er niet alleen voor zorgen dat onze pensioenfondsen hun deelnemers van een goed pensioen kunnen voorzien: we willen ook bijdragen aan een leefbare wereld, voor de huidige én de toekomstige generaties. Die twee uitgangspunten gaan uitstekend samen, is onze ervaring. Verantwoord beleggen hoeft zeker niet ten koste te gaan van het rendement op onze beleggingen. We hebben ons gecommitteerd aan de ontwikkelingsdoelen van de VN. Bij de belegging, in iedere beleggingscategorie wegen we ESG-criteria - dus criteria op basis van milieu (environment), maatschappij (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) - integraal af. APG is een van de duurzaamste vermogensbeheerders ter wereld, zo is ook af te lezen aan de ranglijst van Principles for Responsible Investments. We ontwikkelen continu nieuwe instrumenten en samenwerkingsverbanden om koploper te blijven op dit gebied.

 

Lees hier het hele jaarverslag