Terug naar boven

Wie we zijn en wat we doen

Voor ons gaat pensioen over mensen. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later. 

Elke dag opnieuw zetten zo'n 3.200 APG'ers – vanuit kantoren in Heerlen, Amsterdam, Hongkong en New York of satellietlocaties in Brussel, Shanghai en Beijing – zich in voor degenen om wie het gaat: 4,8 miljoen mensen die hun pensioen opbouwen of krijgen via een van de acht pensioenfondsen waarvoor we werken. Mensen die werken of gewerkt hebben bij de overheid of in het onderwijs (ABP), in de bouw (bpfBOUW), bij een woningcorporatie (SPW), in de schoonmaak (BPF Schoonmaak), in de sociale werkvoorziening (PWRI), als medisch specialist (SPMS), als architect (het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus) en bij APG zelf (PPF APG).

We voeren voor deze fondsen alle aspecten van de pensioenregelingen uit. Dat begint met een adequate pensioenadministratie en een klantgerichte dienstverlening. Zo zorgen we uit naam van de fondsen voor het innen van de pensioenpremies en het uitbetalen van de pensioenen. Mensen die pensioen opbouwen, hebben opgebouwd of al met pensioen zijn, helpen we namens de pensioenfondsen met informatie en uitleg. Bijvoorbeeld via ons Klant Contact Center, maar ook online. 

 

Voor ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG beheren wij het vermogen, dat is opgebouwd met de pensioenpremies die werkgevers en deelnemers hebben ingelegd. Dit is gegroeid dankzij het rendement dat we halen uit de beleggingen die we namens de fondsen doen. In totaal gaat het eind 2021 om 636 miljard euro. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Immers, hoe wij met dit vermogen omgaan, bepaalt het pensioen van miljoenen mensen, nu en in de toekomst. 

We hebben als we beleggen voor de fondsen niet alleen oog voor het rendement in euro’s. We willen werken aan een samenleving waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen, in Nederland en daarbuiten.

 

Om het verschil te kunnen blijven maken, moeten en willen we nog meer doen. Dankzij honderd jaar ervaring – eerst onder de paraplu van ABP en vanaf 2008 als zelfstandige organisatie – begrijpt APG waar pensioenzaken echt over gaan. Die kennis en kunde zetten we in voor vooruitgang wat betreft vermogen, mens en maatschappij. Dat doen we door bij te dragen aan het maatschappelijk debat. We willen helpen het inzicht in het pensioen te vergroten en te zorgen dat Nederland nog meer grip krijgt op het pensioen en financieel fitter wordt.

APG speelt als grootste pensioenuitvoeringsorganisatie (hierna pensioenuitvoerder) van Nederland een belangrijke rol in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, dat naar verwachting in 2027 volledig zal zijn ingevoerd. We staan in dit gecompliceerde proces zij aan zij met de fondsen en sociale partners: samen werken we het toekomstige pensioenstelsel zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk uit.

APG streeft naar een zo hoog mogelijke pensioenwaarde, waarbij we die waarde in ruime zin beschouwen, niet alleen in financiële termen. We hechten ook aan thema's als solidariteit tussen generaties, aan verduurzaming en aan een inclusieve samenleving. Want wat heb je straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden, of als je niet deel kunt uitmaken van de maatschappij?

Lees hier het hele jaarverslag