Terug naar boven

Hoe we onze kennis en kunde hebben ingezet

APG heeft in de afgelopen eeuw een schat aan pensioenkennis opgebouwd. Met deze kennis en ervaring willen we de samenleving helpen. 

Veel van onze aandacht gaat uit naar de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel en de verduurzaming van onze beleggingsportefeuille die we namens onze klanten voeren. Mensen worden ouder, we gaan anders werken en later met pensioen. Banen veranderen door digitalisering. De klimaatproblematiek eist dat we sneller en slimmer verduurzamen. Met onze kennis willen we bijdragen aan het maatschappelijk debat over het toekomstige pensioenstelsel, waarbij het draait om aspecten als collectiviteit en solidariteit. Met ons inclusiebeleid kiezen we er bewust voor om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar om onze invloed als grote belegger aan te wenden om bedrijven en sectoren te verbeteren. Daarover gaan we graag in dialoog en debat met alle mogelijke belanghebbenden. Daarom delen wij onze expertise met de pensioenfondsen, de sociale partners en de politiek. 

Via onze website APG.NL delen we onze kennis en communiceren we laagdrempelig met de buitenwereld, zodat iedereen daarin de weg vindt en antwoorden krijgt. We schrijven in begrijpelijke taal over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Ook geluiden van buiten geven we ruimte, bijvoorbeeld in onze podcasts.

Peter Strikwerda: hoofd digitalization & innovation bij vermogensbeheer

‘Wij zoeken mensen die met data kunnen werken, die impact willen maken, die zich willen ontwikkelen en die een balans zoeken tussen werk en privé. Mensen die zien dat wat op onze gevel staat een maatschappelijk verschil maakt. En wij bieden hen een fijne werkomgeving, veiligheid en ruimte voor ontwikkeling.’

Met onze kennis helpen we ook de deelnemers grip te krijgen op hun pensioen. We bieden ze inzicht in ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor hun eigen situatie. Samen met de pensioenfondsen hebben we Helder Overzicht & Inzicht en de Persoonlijke Pensioenpot ontwikkeld. Het aantal deelnemers met inzicht in inkomen voor later is in 2021 marginaal gestegen naar 1.995.000 (2020: 1.965.000) en het aantal deelnemers dat inzicht heeft in pensioenvermogen kent een lichte stijging naar 1.040.000 (2020: 1.015.000).

Op het gebied van duurzaam beleggen willen we namens onze klanten koploper zijn. Voor dertig sectoren waarin we beleggen hebben we op basis van verschillende scenario's de risico's en kansen van de klimaatovergang in kaart gebracht. Het Climate Portfolio Screen (CPS) combineert een extern perspectief met de in-house deskundigheid van onze portefeuillebeheerders van vermogensbeheer. Voor onze vastgoedportefeuille hebben we een database samengesteld met informatie uit verschillende bronnen waarmee we de risico's gerelateerd aan extreme weersomstandigheden en de stijgende zeespiegels voor tienduizenden gebouwen kunnen beoordelen. Zo identificeren wij klimaatrisico's en brengen we het Verslag Verantwoord Beleggen uit.

Binnen de Groeifabriek op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen komen al gauw digitale toepassingen in beeld. Bij de innovatie die hier plaatsvindt komen allerlei technieken als artifical intelligence, big data, cloud computing en machine learning samen. Deze innovatie biedt vele kansen. Met in-house ontwikkelde technologieën gaan we onze fondsen helpen hun strategie te realiseren.

De kennis en kunde van onze medewerkers is een groot goed. In het hoofdstuk Hoe we met elkaar werken doen we verslag van de inspanningen om motivatie, flexibiliteit en veerkracht te laten aansluiten bij deze tijd, waarin veel verandert. Om klaar te zijn voor het nieuwe pensioenstelsel zetten we in op goede en gekwalificeerde medewerkers met een specialisatie in digitalisering. En dat valt niet mee in een krappe arbeidsmarkt.

Lees hier het hele jaarverslag