Terug naar boven

Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel

Het lijkt misschien nog ver weg, maar APG is nu al druk bezig met deze grote operatie. Alle delen van het bedrijf krijgen te maken met dit compleet andere stelsel.

De grootste verandering vindt plaats bij de pensioenuitvoering. Ook ons vermogensbeheer zal nauwer verweven zijn met de pensioenadministatie en dienstverlening. Immers, in het nieuwe stelsel wordt de precieze hoogte van het pensioen niet meer afgeleid van het eerder verdiende salaris, maar van de ingelegde premie én het rendement van de beleggingen. Het nieuwe pensioenstelsel is de meest ingrijpende wijziging in de historie van APG. Deze 'revolutie’ zal veel capaciteit, budget, middelen en tijd vergen. We hebben de heldere keus gemaakt dat deze immense operatie voorrang heeft. We kunnen het ons niet permitteren tijd te verliezen in het aanpassen van de organisatie, de interne processen en ICT-systemen. Vandaar dat we hier 'bovenop' zitten. De nieuwe pensioenadministratie moet overigens al ruim voor 2027 gereed zijn: we verwachten dat in 2025 de eerste fondsen overstappen op het nieuwe pensioen. 

Lees hier het hele jaarverslag