Terug naar boven

Wat vinden onze stakeholders belangrijk?

We houden oog voor de verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders. Daarom hechten we veel waarde aan het gesprek dat we voortdurend met hen voeren. Hoe beter we weten wat zij belangrijk vinden, hoe beter we ons werk kunnen doen.

Allereerst werken we voor onze klanten, de pensioenfondsen, en voor de werkgevers en de deelnemers die bij de pensioenfondsen zijn aangesloten. Andere belangrijke stakeholders zijn onze eigen medewerkers, aandeelhouders, partijen waarin we beleggen, strategische partners en toezichthouders. Steeds verkennen we welke andere organisaties of instellingen een gesprekspartner kunnen zijn. In de dialoog met onze stakeholders delen we onze kennis. Ook praten we met hen over onze strategie, doelstellingen, materiële thema’s en onze vooruitzichten. Dit is een continu proces, en de gesprekken vinden op alle niveaus in de organisatie plaats. Ook de raad van bestuur is hierbij betrokken. In hoofdstuk 8 Bijlagen geven we een overzicht van de stakeholders waarmee we contact houden, en op welke manier.

Lees hier het hele jaarverslag