Terug naar boven

APG en de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Vele bedrijven waarin we namens onze klanten beleggen, spelen een belangrijke rol in het bereiken van de VN ontwikkelingsdoelen. In het Verslag Verantwoord Beleggen gaan we uitgebreid in op de verduurzaming van de beleggingsportefeuille en leggen we namens onze klanten uit hoe we daarmee bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN.
Op basis van onze bedrijfsvoering en de waarde die we daarmee willen creëren, hebben wij vier van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's) geselecteerd waarop we een bijdrage willen leveren. Met de bijdrage op deze SDG's werkt APG aan een toekomst waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen.

SDG 1: Geen armoede

We willen in 2025 de financiële fitheid van meer dan één miljoen pensioendeelnemers verbeteren.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

We willen zelf het voorbeeld geven op het gebied van diversiteit en inclusie en we hebben doelstellingen op de man-vrouwverhouding in verschillende gelederen van APG. Ook stimuleren we onze medewerkers om actief maatschappelijk betrokken te zijn.

SDG 13: Klimaatactie

We willen een bijdrage leveren om op het 1,5-gradenpad van Parijs te blijven. In 2030 willen we daarom een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben en zijn de vermogens die we beheren in lijn met de Parijs-afspraken. In 2050 is de uitstoot van de beleggingsportefeuille die we beheren netto nul.

SDG 17: Partnerschappen

Op het gebied van verantwoord beleggen willen we, samen met gelijkgestemden, wereldwijde standaarden neerzetten. Een voorbeeld hiervan is het platform voor vermogensbeheerders (SDI AOP) dat inzicht geeft in de bijdrage van investeringen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN. We streven ernaar dat de markt deze standaard adopteert, waardoor het aandeel duurzaam beheerd vermogen de komende jaren aanmerkelijk groeit.

Deze vier doelen integreren we in onze processen en in 2022 ontwikkelen we de juiste meetmethoden waarmee we kunnen laten zien wat onze maatschappelijke impact is. Op aspecten waarop deze maatschappelijke impact ook de dienstverlening voor de pensioenfondsen raakt, stemmen we de samenhang af met onze klanten. In het hoofdstuk Hoe duurzaam is ons eigen bedrijf? en ook in de bijlagen van dit verslag leggen we uit hoe we onze bedrijfsvoering verder verduurzamen.

Lees hier het hele jaarverslag