Terug naar boven

Rapportage niet-financiële informatie

Niet-financiële informatie

We hebben vijftien performance-indicatoren gedefinieerd die van toepassing zijn op onze bedrijfsvoering. Deze indicatoren laten de toegevoegde waarde zien die voortvloeit uit het volgen van het raamwerk van het International Integrated Reporting Council.

Niet financiële KPI's 2021 2020
     
     
In scope    
Reputatie score 71,6 72,6
Netto resultaat € 78 miljoen € 42 miljoen
Extra rendement (5 jaar) in basispunten 54 45
Rendement eigen vermogen 19,5% 10,7%
CO2 voetafdruk bedrijfsvoering (in ton) 7.218 8.173
Benchmark UN Principles for Responsible Investment A+ A+
Gender diversiteit in % 64 / 36 65 / 35
Aantal medewerkers 3.193 3.085
Ziekteverzuim 3,5% 3,6%
Medewerkerbetrokkenheid 7,6 7,8
Niet in scope    
Gemiddelde prijs per deelnemer 70,30 66,30
Deelnemers met inzicht inkomen voor later 1.995.000 1.965.000
Deelnemers met inzicht pensioenvermogen 1.040.000 1.015.000
Net promotor score +3 -1
Beheerd in Substainable Development Investments 112 miljard 91 miljard

In 2021 zijn tien performance-indicatoren getoetst door onze externe accountant. In 2020 heeft de accountant uitsluitend een oordeel gegeven over het Netto resultaat en Rendement eigen vermogen in het assurance rapport bij de jaarrekening.

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant

KPMG heeft bij dit jaarverslag een assurance rapport over de niet-financiële informatie verstrekt. Dit rapport betreft een beperkte mate van zekerheid ten aanzien van de tien performance-indicatoren die in 2021 hierop van toepassing zijn. De externe accountant heeft deze tien elementen getoetst op basis van de door Group Finance vastgestelde dossiers van deze indicatoren. Het rapport is hierna opgenomen. 

Lees hier het hele jaarverslag