Terug naar boven

Extra rendement

Als actieve belegger willen we voor onze klanten op de langere termijn een extra goed resultaat behalen. Dat wil zeggen: rendement boven de benchmark. Als dat wordt behaald noemen we dat extra rendement of 'outperformance'. Vaak gebruiken we daarvoor een marktindex die het gemiddelde rendement in de markt uitdrukt. We gebruiken verschillende strategieën om de prestaties van de markt te overtreffen. Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op menselijke beoordeling, datagedreven analytische modellen en macro-economische en bedrijfsspecifieke analyses. Dit kan leiden tot duidelijke keuzes binnen bepaalde beleggingscategorieën, of juist tot het aanbrengen van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Deze combinatie van verschillende benaderingen biedt een goed uitgangspunt om op de langere termijn een hoger dan gemiddeld rendement te behalen.

In de afgelopen vijf jaar hebben we een gemiddeld extra rendement van 54 basispunten (0,54 procent) gerealiseerd, gemeten over alle beleggingen die voor onze pensioenfondsklanten zijn beheerd. Ons extra rendement in 2021 was 105 basispunten. Dat is beter dan gemiddeld. Het positieve resultaat is mede te danken aan spreiding: een negatief extra rendement in liquide beleggingen werd gecompenseerd door illiquide beleggingen en tactische asset allocatie. Over een langere periode presteren alle drie beleggingscategorieën beter dan de markt.  

Bronnen van extra rendement (in basispunten 1/100ste van een procent) Totaal 2021 5 jaars
     
Extra rendement liquide beleggingen -38 5
Extra rendement illiquide beleggingen 131 39
Tactische asset allocatie 12 10
Totaal extra rendement 105 54
 
Liquide beleggingen

Liquide beleggingen behaalden, na kosten, een negatief rendement in 2021, en een licht positief rendement over de laatste vijf jaar. Met beleggingen in Credits werd een ruime outperformance gehaald, en ook in Emerging Market Debt werd in 2021 de benchmark verslagen. Actieve aandelenstrategieën leverden in totaal een negatieve performance op. Kwantitatieve strategieën, tot vorig jaar achterblijver, waren in herstel. De door fundamentele analyse gedreven strategieën bleven echter achter. Dit was mede het gevolg van aandelenselectie die de grote, dure tech-aandelen onderwoog. Over vijf jaar gemeten bewegen de fundamentele strategieën rond hun outperformance-doelstelling.

Illiquide beleggingen

In illiquide beleggingen werd een extra rendement van 131 basispunten behaald. Omdat er in veel illiquide beleggingen altijd wat meetonzekerheden zijn die samenhangen met het verschil in tijdigheid tussen portefeuille- en benchmarkinformatie zijn cijfers over een langere periode, vijf jaar bijvoorbeeld, representatiever. Ook over die meetperiode is het resultaat, met 39 basispunten, positief.  Een belangrijke bijdrage over zowel 2021 en de afgelopen vijf jaar werd geleverd door beleggingen in Private Equity, waar mede door een aantal gunstige 'exits' een goed resultaat werd geboekt. Infrastructure, in omvang kleiner dan Private Equity, boekte eveneens een sterke outperformance over beide tijdsperiodes. In Real Estate werd een gering extra rendement behaald over de afgelopen vijf jaar door een sterk resultaat in 2021. Ook Hedge Funds, waarvan de resultaten overigens minder meetonzekerheden kennen dan de meeste andere illiquide asset classes, zag in 2021 het resultaat zeer sterk verbeteren naar een ruime outperformance. Commodities handhaafde een goed vijfjaars track record ook na een negatief 2021.

Tactische asset allocatie

Tactische asset allocatie richtte zich in het afgelopen jaar op het overwegen van asset classes die gevoelig zijn voor verbeterende groeivooruitzichten en een toenemende risico-voorkeur van financiële markten. Het eerste omdat de wereld herstelt van de coronacrisis. Het tweede vanwege de nog altijd lage rente die veel beleggers ertoe dwingt een deel van hun vereiste rendement door het nemen van risico te behalen. Dit leverde in de meeste maanden extra rendement op. Omdat actieve posities, door beperkte stuurbaarheid, veelal een stuk kleiner waren dan in 2020 en de volatiliteit op markten lager, was het behaalde resultaat voor deze strategie niet zo hoog als in 2021. 

Lees hier het hele jaarverslag