Terug naar boven

Over APG

 

Wie we zijn

Voor ons gaat pensioen over mensen. Over leven en over samenleven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later.

En dat is wat APG doet: iedere dag op het gebied van inkomen voor nu, straks en later écht het verschil maken. Voor 4,7 miljoen mensen die hun pensioen opbouwen of krijgen via een van de acht pensioenfondsen waarvoor we werken. Mensen die werken of gewerkt hebben bij de overheid of in het onderwijs (ABP), in de bouw (bpfBOUW), bij een woningcorporatie (SPW), in de schoonmaak (BPF Schoonmaak), in de sociale werkvoorziening (PWRI), als medisch specialist (SPMS), als architect (het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus) en bij APG zelf (PPF APG).

We voeren voor deze fondsen alle aspecten van de pensioenregelingen uit. Dat begint met een adequate pensioenadministratie en een klantgerichte dienstverlening. Zo zorgen we uit naam van de fondsen voor het innen van de pensioenpremies en het uitbetalen van de pensioenen en voor de communicatie met mensen die pensioen opbouwen, hebben opgebouwd of al met pensioen zijn.

Voor vier fondsen beheert APG bovendien het vermogen, dat is opgebouwd met de pensioenpremies van werkgevers en deelnemers. In totaal is dat ruim 570 miljard euro. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Immers, hoe wij met dit vermogen omgaan, bepaalt het pensioen van miljoenen mensen, nu en in de toekomst. We hebben daarbij niet alleen oog voor het rendement in euro’s. We willen met onze beleggingen ook bijdragen aan een duurzame samenleving, aan het Nederland van straks. Wij willen werken aan een samenleving waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen.

Om het verschil te kunnen blijven maken, moeten en willen we nog meer doen. Dankzij honderd jaar ervaring – eerst onder de paraplu van ABP en vanaf 2008 als zelfstandige organisatie – begrijpt APG waar pensioenzaken echt over gaan. Die kennis en kunde zetten we in voor vooruitgang. Van vermogen, van mens en van maatschappij. Dat doen we door bij te dragen aan een helder maatschappelijk debat. APG wil helpen het inzicht in het pensioen te vergroten en te zorgen dat werkend Nederland grip krijgt op het pensioen. Maar ook op andere vlakken willen we het gesprek faciliteren, zoals over solidariteit tussen generaties, verduurzaming, diversiteit en het klimaat. Want wat heb je straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden?

Het verschil maken voor het Nederland van nu en straks doen we met ongeveer 3.100 APG’ers. Zij werken vanuit onze kantoren in Heerlen, Amsterdam, Hongkong en New York of vanuit de satellietlocaties in Brussel, Shanghai en Beijing.

 

Onze kernactiviteiten

Fondsenbedrijf

Fondsenbedrijf vormt de basis van onze dienstverlening. Hier voeren we de pensioenadministratie uit voor de pensioenfondsen. We hebben hiervoor grote, stabiele ICT-systemen, waarin de afspraken met de ongeveer 4,7 miljoen deelnemers staan en waarmee premies worden geïnd en de pensioenen worden uitbetaald. Fondsenbedrijf zorgt daarnaast voor de jaarlijkse pensioenoverzichten.

De klantteams van Fondsenbedrijf zijn multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er mensen met verschillende achtergronden en kennis in een team zitten, bijvoorbeeld actuarissen, juristen en marketingexperts. Zo helpen we de pensioenfondsen om de koers te bepalen. We letten er bijvoorbeeld scherp op dat de pensioencontracten uitvoerbaar zijn: hoe simpeler de contracten en hoe minder uitzonderingen hoe makkelijker de implementatie. We leveren maatwerk aan elk fonds en adviseren hen zo volledig mogelijk.

Omdat APG in opdracht van acht pensioenfondsen werkt, kunnen we de kosten laag houden. Innovatie en digitalisering spelen een belangrijke rol: hoe slimmer we werken, hoe lager de kosten.

Deelnemers- en Werkgevers Services

Het bedrijfsonderdeel Deelnemers- en Werkgevers Services (DWS) richt zich op het versterken, verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening op basis van de behoeften van deelnemers en werkgevers. We informeren en begeleiden hen en communiceren namens de fondsen met hen. Daarbij leggen we de lat hoog; we gaan voor een 'superieure klantervaring'.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om namens de pensioenfondsen waar we voor werken, de deelnemers overzicht en inzicht te geven in hun pensioen. Daardoor kunnen ze betere beslissingen nemen over hun inkomen nu, straks en later. In ons werk voor de fondsen zien we de werkgevers als een belangrijk kanaal voor communicatie, want zij staan dicht bij de deelnemers. Met onze dienstverlening helpen we werkgevers te voldoen aan hun (administratieve) verplichtingen en taken. En we steunen ze in hun voorlichtende rol naar de werknemers.

Om de klantgerichtheid te vergroten heeft APG de laatste jaren veel medewerkers aangetrokken met een achtergrond in consumentenvoorlichting. Samen met pensioenspecialisten ontwikkelen we producten en diensten die passen bij de behoeften van deelnemers en werkgevers. 

Deelnemers en werkgevers kunnen met al hun pensioenvragen terecht bij ons Klant Contact Center (KCC), via onder meer mail, telefoon en social media. Maandelijks krijgen we gemiddeld 50.000 vragen. Die lopen enorm uiteen. Eenvoudige vragen gaan bijvoorbeeld over betalingen of een verandering in de persoonlijke situatie. Maar het KCC krijgt ook vragen over andere kwesties, zoals wat de komst van een nieuw pensioenstelsel kan betekenen. We beantwoorden die vragen namens de pensioenfondsen waarvoor we werken.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer, ofwel Asset Management, organiseert het vermogensbeheer voor de pensioenfondsen. We beleggen het ingelegde pensioengeld van de deelnemers van ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG. Het doel van de beleggingen is om voor het fonds het hoogst mogelijke rendement te halen binnen het risicoprofiel van dat fonds, dat vastgelegd is in het beleid van het fonds. Daarbij letten we er steeds op dat de kosten in redelijke verhouding staan tot de kwaliteit van de belegging.

Bij alle (langetermijn)beleggingsbeslissingen die we namens de fondsen doen wegen we duurzaamheid mee. We kijken onder meer naar mensenrechten, diversiteit en de impact op de leefomgeving en het klimaat. Ook leggen we beleggingen naast de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG's). APG is een van de duurzaamste beleggers ter wereld; we hebben specifieke instrumenten ontwikkeld om de markt op dit punt te kunnen volgen. 

Op onze kantoren in Heerlen en Amsterdam en in de vestigingen in New York en Hongkong werken ongeveer 1.000 eigen beleggingsspecialisten. Zij voeren de regie over de beleggingsportefeuille. Onderliggend wordt ongeveer 70% beheerd door de eigen beleggingsteams; de rest wordt uitbesteed aan externe specialisten . 

Gemiddeld is het pensioenvermogen de afgelopen 25 jaar met zo'n 7% per jaar gegroeid. Kort door de bocht: driekwart van het uitgekeerde pensioen komt uit het rendement op beleggingen.

 

Fiduciair model
We werken binnen vermogensbeheer op basis van een fiduciair model dat we samen met de pensioenfondsen hebben ontworpen. Hierin onderscheiden we drie onafhankelijke en gelijkwaardige afdelingen: Fiduciair Management, Portefeuillemanagement en Risicomanagement. Onze Fiduciaire afdeling is de strategische adviseur van de pensioenfondsen, die ervoor zorgt dat het belang van de klant ook binnen de organisatie vooropstaat en maximaal wordt gewaarborgd. De adviezen van de Fiduciair zijn maatwerk voor elk pensioenfonds. Daarbij gaat het onder meer om strategisch portefeuilleadvies en ALM, waarmee risico’s voor de balans van pensioenfondsen in kaart worden gebracht. De Fiduciair geeft de beleggingsmandaten namens de klanten uit en evalueert ook de uitvoering. Op basis van de evaluatie doet de Fiduciair aanbevelingen aan de organisatie en controleert of er gevolg aan wordt gegeven. Ook beoordeelt de Fiduciair of de uitvoering van het mandaat door APG zelf plaatsvindt en/of uitgevoerd dient te worden door externe managers. Voor sommige klanten is de Fiduciair gemandateerd om hierover te besluiten met verantwoording aan de klant. Portefeuillemanagement geeft invulling aan het beheer van zowel de interne als externe mandaten. Dit gebeurt met beleggingsfondsen of op maat gemaakte producten. 

Een essentieel onderdeel van vermogensbeheer is om de risico's zoveel mogelijk te spreiden en te beheersen. We zijn ons er altijd van bewust dat wat we doen impact heeft op de financiële toekomst van mensen. De afdeling Risicomanagement houdt continu in de gaten of het beleggingsproces en de beleggingen zelf binnen de afgesproken grenzen blijven. Daarmee zorgen we ervoor dat de totale blootstelling aan risico niet groter is dan past bij de pensioenfondsen en hun deelnemers. 

Bij het beleggen maken we steeds meer gebruik van diverse databronnen en 'diepe' (digitale) analyse van bedrijven en projecten. Ook benutten we kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen we onze modellen verbeteren, de risico’s beter beheersen en de opbrengsten van de beleggingen verhogen.

Lees hier het hele jaarverslag