Terug naar boven

Over APG

 

 

3.1 Wie we zijn

Elke dag opnieuw is APG Groep NV (hierna APG) bezig met iets waar miljoenen Nederlanders ooit mee te maken krijgen of nu al mee te maken hebben: pensioen. Voor APG gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben, nu, straks en later.

APG is de grootste pensioenuitvoeringsorganisatie (hierna pensioenuitvoerder) van Nederland en zelfs van Europa. We werken uit naam en in opdracht van acht pensioenfondsen. Dit zijn ABP (overheid en onderwijs), bpfBOUW, SPW (woningcorporaties), BPF Schoonmaak, PWRI (sociale werkvoorziening), SPMS (medisch specialisten), het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en PPF APG (personeelspensioenfonds). Voor hen voeren we de pensioenregelingen en pensioencommunicatie uit. En voor vier van deze klanten ook het vermogensbeheer.

 

Ons hoger doel is 'Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst'. Onze organisatie is erop gericht om een zo hoog mogelijke pensioenwaarde te bereiken voor onze klanten. Zie voor meer hierover het hoofdstuk 'Hoe we waarde creëren'.

APG heeft circa 3.000 medewerkers. We hebben twee locaties in Amsterdam en één in Heerlen. In het buitenland hebben we vestigingen in Hongkong en New York. Daarnaast hebben we satellietlocaties in Brussel, Shanghai en Beijing.

Change layout to 1 column

3.1.1 Deelnemers- en Werkgevers Services

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de deelnemers van onze pensioenfondsen inzicht te geven in hun pensioen. Daardoor kunnen ze betere beslissingen nemen over hun inkomen voor nu, straks en later. Hoe belangrijk we de deelnemer vinden, is te zien in ons organisatiemodel. In 2018 hebben we Deelnemers- en Werkgevers Services (DWS) opgericht en afdelingen gericht op deelnemers en werkgevers samengebracht. Met DWS versterken en vernieuwen we onze dienstverlening aan deelnemers en werkgevers en verwachten we hierin grotere stappen te kunnen maken.

Bij DWS werken veel medewerkers die een achtergrond hebben in het werken met consumenten en in voorlichting. Die hebben vaak een andere kijk op het proces dan pensioenspecialisten. Zo kunnen ze gezamenlijk nuttige producten en diensten ontwikkelen. Daarmee helpen we niet alleen de deelnemers zelf, maar ook de pensioenfondsen. Want zij kunnen zo ook hun dienstverlening aan deelnemers en werkgevers verbeteren. Dat is belangrijk, omdat deelnemers en werkgevers meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid krijgen rondom pensioenen.

Deelnemers en werkgevers kunnen met vragen – van eenvoudig tot complex – terecht bij ons Klant Contact Center (KCC), waar ze door deskundige medewerkers te woord worden gestaan.

3.1.2 Fondsenbedrijf

Het Fondsenbedrijf is het kloppend hart van APG. Hier voeren we de pensioenadministratie uit voor de pensioenfondsen. Dit zijn feitelijk enorme grote ICT-systemen waarin de afspraken met de 4,7 miljoen deelnemers staan en waarmee premies worden geïnd en de pensioenen worden uitbetaald. Voor de pensioenfondsen zijn multidisciplinaire klantteams actief. Samen met de acht pensioenfondsen bepalen zij de koers voor grote vraagstukken die spelen. We letten daarbij ook scherp op de uitvoerbaarheid van pensioencontracten.

Omdat we werken in opdracht van acht pensioenfondsen, kunnen we de kosten laag houden. Ook door steeds slimmer te werken, drukken we de kosten.

3.1.3 Vermogensbeheer (Asset Management)

Vermogensbeheer, ofwel Asset Management, belegt het ingelegde pensioengeld van de deelnemers van ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG. Dat gebeurt in aandelen en obligaties, maar ook in projecten over de hele wereld, onder andere in infrastructuur en vastgoed. Het doel van de beleggingen is om het hoogst mogelijke rendement te halen bij een door de klant bepaald risicoprofiel, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom werken we met zo veel mogelijk eigen portfoliomanagers. Op onze kantoren in Heerlen en Amsterdam en in de vestigingen in New York en Hongkong werken ruim 800 eigen beleggingsspecialisten. Zij beheren 72% van het vermogen; de rest wordt belegd door externe deskundigen. Gemiddeld is het pensioenvermogen de afgelopen 25 jaar met zo'n 7% per jaar gegroeid. Kort door de bocht: ongeveer twee derde van het uitgekeerde pensioengeld is opgebouwd met het rendement op beleggingen.
 
We spreiden het risico; we kunnen het ons niet permitteren geld van deelnemers te verliezen. Ook stellen we op deze manier portefeuilles samen die het best passen bij de wensen van de pensioenfondsen en hun deelnemers.
 
Duurzaam beleggen is een speerpunt: bij elke beleggingsbeslissing die we nemen, wegen we duurzaamheid mee. APG is een van de duurzaamste beleggers ter wereld en heeft specifieke instrumenten ontwikkeld om de markt op dit punt te kunnen volgen. Ook nemen we onze verantwoordelijkheid om anderen hierbij te helpen.
 
Omdat we op grote schaal en voor de lange termijn beleggen, hebben we wereldwijd veel mogelijkheden. Eventuele partners weten dat ze op ons kunnen bouwen en dat we kennis in huis hebben. Voor de deelnemers vergroot de langetermijnbenadering de kans dat we zelfs in tijden van schommelingen een positief resultaat behalen.

3.2