Terug naar boven

 

Een goed inkomen voor nu, straks en later

 
 

Gerard van Olphen

Het is een onwerkelijke tijd

De maatschappij ziet zich in 2020 door het coronavirus geconfronteerd met een onwerkelijke situatie vol onzekerheid. Juist in zo’n onzekere periode is het van cruciaal belang dat er bepaalde zekerheden zijn waar mensen op kunnen rekenen: elektriciteit, water, licht, medische hulp. Maar ook de financiële infrastructuur, het betalingsverkeer, en dus ook het pensioen. Door dezelfde dienstverlening te bieden als altijd, dragen we bij aan het vertrouwen dat er in een situatie als deze nodig is in de maatschappij.

 

Waardecreatie

Hoe we waarde creëren

Samen met de pensioenfondsen bouwen we aan goede pensioenen, voor nu en in de toekomst. We zijn er trots op mee te werken aan ons unieke collectieve pensioenstelsel, wat bijdraagt aan de Nederlandse economie en helpt armoede onder ouderen te voorkomen. Onze specialisten delen bijvoorbeeld hun kennis en ervaring, en daar heeft de hele maatschappij baat bij. We doen er binnen onze taken en verantwoordelijkheden alles aan om een goed pensioensysteem te behouden. Ook onze beleggingen hebben grote invloed op de samenleving, in Nederland en ver daarbuiten.

 
 

Resultaten

Bereikt voor onze klanten

APG wil een zo goed mogelijke dienstverlening leveren aan de pensioenfondsen en hun werkgevers en deelnemers. Met diensten en een beleving die passen bij deze tijd. De tevredenheid groeit. Ook in 2019 hebben we eraan gewerkt om de 'prijs per deelnemer' omlaag te krijgen: hoe minder we uitgeven aan de organisatie, hoe meer geld er per deelnemer overblijft dat werkelijk in het pensioen kan worden gestopt. Ook mikken we met onze beleggingen op een zo hoog mogelijk rendement. Zo streven we naar maximale pensioenwaarde.

 

Medewerkers

Hoe we met elkaar werken

We willen voor al onze medewerkers een ‘great place to work’ zijn. Dat betekent dat we een moderne werkgever zijn die het beste in medewerkers naar boven haalt. Die hen stimuleert zich te ontwikkelen en helpt ieders talenten goed tot uiting te laten komen. We werken aan een inclusieve cultuur. We stimuleren mentale en fysieke gezondheid.